Chúng tôi khác nhau! Chúng tôi là độc nhất!

Giá trị thực

DomusCoins kết hợp sự đảm bảo thực với những lợi ích của đồng tiền mã hóa.

Đằng sau DomusCoins có các tài sản trong các thành phố uy tín nhất trên thế giới, bạn có thể thấy, liên lạc và thậm chí ở lại.

Tìm hiểu thêm

Người thực

Chúng tôi nằm trong số rất ít người sử dụng ICO để tạo ra một dự án đảm bảo tạo ra sự giàu có cho tất cả mọi người.

Công ty được đăng ký tại London và có trụ sở tại Dubai. Bạn có thể kiểm tra nó trên trang web của chính phủ Anh và bạn có thể gặp đội ngũ chúng tôi tại Dubai và các sự kiện mà chúng tôi đang tổ chức tại các thành phố khác nhau trên thế giới.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi và nhận được tất cả các câu trả lời bạn cần.

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi chấp nhận chuyển khoản ngân hàng

Việc tham gia vào DomusCoins rất đơn giản: là một công ty, có một tài khoản ngân hàng thông thường. Tài khoản này “dành riêng” và chỉ có thể được sử dụng để tăng tài sản được đặt làm tài sản đảm bảo cho việc phát hành và các chi phí liên quan.

Sau đó, bạn có thể truy cập các lợi ích của DomusCoins bằng cách thực hiện chuyển khoản ngân hàng cổ điển. Điều này làm cho chúng tôi tách biệt khỏi tất cả các ICO khác về tính minh bạch và bảo đảm.

Thông qua trang web, bạn cũng có thể sử dụng đồng tiền mã hóa khác để mua DomusCoins.

Tìm hiểu thêm

GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Hãy là người đầu tiên nhận bản cập nhật của chúng tôi